MIS 

staat voor Management Informatica Systemen


 

Consulting  

betekent het  begeleiden van de ondernemers teneinde hen in hun doelstellingen te doen slagen.


 

  Patrick Tanghe
Afgevaardigd bestuurder MIS Concrete bvba

Patrick Tanghe liet na een lange succesvolle carrière van 36 jaar zijn bedrijf over aan zijn kinderen en heeft eind 2008 een nieuwe start genomen met MIS Concrete. Tijdens zijn volledige carrière was het uitbouwen van een efficiënte en kostensparende workflow één van zijn stokpaardjes.

Patrick Tanghe is een welbekende spreker in seminaries over Management Informatica Systemen en Management Workflow.